หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ


29 พ.ย. 2564


ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   

15 มี.ค. 2564

13 พ.ย. 2563

09 พ.ย. 2563

14 ก.ค 2563

31 มี.ค. 2563


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

23 พ.ย. 2564

17 พ.ย. 2564

02 พ.ย. 2564

28 ต.ค. 2564

27 ก.ย. 2564


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   

29 พ.ย. 2564

23 พ.ย. 2564

22 พ.ย. 2564

22 พ.ย. 2564

19 พ.ย. 2564


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   

24 พ.ย. 2564

23 พ.ย. 2564

17 พ.ย. 2564

17 พ.ย. 2564

26 ต.ค. 2563


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP    

24 พ.ย. 2564

24 พ.ย. 2564

24 พ.ย. 2564

23 พ.ย. 2564

23 พ.ย. 2564


นพ.วสันต์ แก้ววี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางละมุง
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
โครงการ RDU
Webmail
นโยบายผู้บริหาร
คลินิกท่องเที่ยว รพ.
คลินิกท่องเที่ยวมหิดล
งานบริการ
ITA
โครงสร้างหน่วยงาน
แผนการใช้จ่าย
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม
ผู้บริหาร
แผนยุทธศาสตร์
การรับเรื่องร้องเรียน
มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลพื้นฐาน
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  00159 - สสอ.บางละมุง
  01842 - รพ.สต.บางละมุง
  01843 - รพ.สต.หนองปรือ
  01844 - รพ.สต.หนองปรือ
  01845 - สอ.ต.หนองปรือ
  01846 - รพ.สต.หนองปรือ
  01847 - รพ.สต.หนองปลาไหล
  01848 - รพ.สต.หนองปลาไหล
  01849 - รพ.สต.โป่ง
  01850 - รพ.สต.โป่ง
  01851 - รพ.สต.เขาไม้แก้ว
  01852 - รพ.สต.ห้วยใหญ่
  01853 - รพ.สต.ห้วยใหญ่
  01854 - รพ.สต.ตะเคียนเตี้ย
  01855 - รพ.สต.นาเกลือ
  10820 - รพช.วัดญาณสังวราราม


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
  รพช.บ้านบึง
  รพช.หนองใหญ่
  รพช.วัดญาณสังวราราม
  รพช.พานทอง
  รพช.พนัสนิคม
  รพช.แหลมฉบัง
  รพช.เกาะสีชัง
  รพช.สัตหีบ
  รพช.บ่อทอง
  รพช.สมเด็จวัดญานสังวร
วีดีทัศน์ ทั้งหมด   


แผนที่ตั้งหน่วยงาน

โรงพยาบาลบางละมุง หมู่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
E-mail : - โทร 038-411551-2, 0 โทรสาร 038-428464 (ธุร
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN :