หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
บริจาคเตียงผู้ป่วยชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า
นายชูชาติ ชมพัฒนา และ นางอำนวย มุ่งทวีเกียรติ
บริจาคเตียงผู้ป่วยชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า แก่โรงพยาบาลบางละมุง จังหวัดชลบุรี มูลค่า 237,500 บาท (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
นางสาวพัชรี ค้าขาย
โพสต์เมื่อ 22 ก.พ. 2561

โรงพยาบาลบางละมุง หมู่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
E-mail : - โทร 038-411551-2, 0 โทรสาร 038-428464 (ธุร
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN :