หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ


ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   

09 ก.ย. 2564

24 ส.ค. 2564

02 ส.ค. 2564

23 ก.ค 2564

22 ก.ค 2564


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

15 พ.ย. 2564

03 พ.ย. 2564

25 ต.ค. 2564

27 ส.ค. 2564

30 ก.ค 2564


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   

15 พ.ย. 2564

05 พ.ย. 2564

25 ต.ค. 2564

21 ต.ค. 2564

05 ต.ค. 2564


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   

10 พ.ย. 2564

19 ก.ค 2564

14 ก.ค 2564

28 มิ.ย. 2564

25 พ.ค. 2564


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP    

26 พ.ย. 2564

26 พ.ย. 2564

25 พ.ย. 2564

25 พ.ย. 2564

25 พ.ย. 2564  1. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้ดจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซ์้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
  2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)
  3. แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน(วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท / วงเงินเกิน 100,000 บาท)


นพ.ราเมศร์ อำไพพิศ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
วิสัยทัศและพันธกิจ
แผนปฏิบัติการปี 2564
นโยบายปี 2564
โครงสร้างหน่วยงาน
บุคลากรทางการแพทย์
งานศูนย์คุณภาพ (HA)
มาตรฐานตำแหน่ง
การเข้าถึงประวัติคนไข้
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ระบบ Intranet
สอนการใช้งาน HOSxP
HAPPINOMETER
P4Px(2563)
ทันระบาด
งานควบคุมโรค
งานบริการด้านปฐมภูมิฯ
ITA 2563
ITA 2564
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  00162 - สสอ.ศรีราชา
  01887 - รพ.สต.รพ.สต.บ้านนาพร้าว
  01889 - รพ.สต.ตลาดบึง
  01890 - รพ.สต.หนองค้อ
  01891 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโค้งดารา
  01892 - รพ.สต.บ้านหุบบอน
  01893 - รพ.สต.เขาคันทรง
  01894 - รพ.สต.บางพระ
  01895 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยกุ่ม
  01896 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยกรุ
  01897 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อวิน
  01898 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหิน
  13754 - โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี
  13821 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่หนึ่ง


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
  รพช.บ้านบึง
  รพช.หนองใหญ่
  รพช.วัดญาณสังวราราม
  รพช.พานทอง
  รพช.พนัสนิคม
  รพช.แหลมฉบัง
  รพช.เกาะสีชัง
  รพช.สัตหีบ
  รพช.บ่อทอง
  รพช.สมเด็จวัดญานสังวร

วีดีทัศน์ ทั้งหมด   
     - ติดต่อโรงพยาบาลแหลมฉบังโทร. 038-351-010 - 12, 038-352-974 - 9, 038-351-032, 038-351-208, 038-351-737, 038-351-961,038-354-756
                                                                    038-352-183, 038-768-237, 038-768-243

แผนที่ตั้งหน่วยงาน

โรงพยาบาลแหลมฉบัง หมู่ 6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
E-mail : ao-udom@hotmail.com โทร 038-351-011-12 โทรสาร 038352393
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : อภิสิทธิ์ บุรัตน์